Kết quả tìm kiếm

 1. thienloc82

  [Miền Bắc] Tìm NPP độc quyền sản phẩm phục vụ tết 2017.

  TÌM NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN & CỘNG TÁC VIÊN MỞ NHÀ PHÂN PHỐI Đặc Sản Chính Nguyễn trân trọng mời Quý khách hàng làm Nhà phân phối độc quyền tại: Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Hoà Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Giang, Yên...
 2. thienloc82

  Tìm NPP độc quyền sản phẩm phục vụ tết 2017.

  TÌM NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN & CỘNG TÁC VIÊN MỞ NHÀ PHÂN PHỐI Đặc Sản Chính Nguyễn trân trọng mời Quý khách hàng làm Nhà phân phối độc quyền tại: Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Hoà Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Giang, Yên...
 3. thienloc82

  [Miền Bắc] Tìm NPP độc quyền sản phẩm phục vụ tết 2017.

  TÌM NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN & CỘNG TÁC VIÊN MỞ NHÀ PHÂN PHỐI Đặc Sản Chính Nguyễn trân trọng mời Quý khách hàng làm Nhà phân phối độc quyền tại: Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Hoà Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Giang, Yên...
 4. thienloc82

  [Miền Bắc] Tìm NPP độc quyền sản phẩm phục vụ tết 2017.

  TÌM NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN & CỘNG TÁC VIÊN MỞ NHÀ PHÂN PHỐI Đặc Sản Chính Nguyễn trân trọng mời Quý khách hàng làm Nhà phân phối độc quyền tại: Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Hoà Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Giang, Yên...
 5. thienloc82

  [Miền Bắc] Tìm NPP độc quyền sản phẩm phục vụ tết 2016.

  TÌM NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN & CỘNG TÁC VIÊN MỞ NHÀ PHÂN PHỐI Đặc Sản Chính Nguyễn trân trọng mời Quý khách hàng làm Nhà phân phối độc quyền tại: Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Hoà Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Giang, Yên...
 6. thienloc82

  [Miền Bắc] Tìm NPP độc quyền sản phẩm phục vụ tết 2016.

  TÌM NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN & CỘNG TÁC VIÊN MỞ NHÀ PHÂN PHỐI Đặc Sản Chính Nguyễn trân trọng mời Quý khách hàng làm Nhà phân phối độc quyền tại: Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Hoà Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Giang, Yên...
 7. thienloc82

  [Toàn Quốc] Tìm đại lý phân phối cơm Gạo Lứt Huyết Rồng

  Cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông THANH HÀ xin kính chào quý khách hàng và đối tác Ra đời với khát vọng đưa sản phẩm chế biến từ nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa thế giới, nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm nông sản chế biến có giá trị. Lấy tinh thần liên tục cải tiến và liên tục sáng...
 8. thienloc82

  Tìm đại lý phân phối cơm Gạo Lứt Huyết Rồng

  Cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông THANH HÀ xin kính chào quý khách hàng và đối tác Ra đời với khát vọng đưa sản phẩm chế biến từ nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa thế giới, nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm nông sản chế biến có giá trị. Lấy tinh thần liên tục cải tiến và liên tục sáng...
 9. thienloc82

  [Tất cả] Tìm đại lý phân phối cơm Gạo Lứt Huyết Rồng

  Cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông THANH HÀ xin kính chào quý khách hàng và đối tác Ra đời với khát vọng đưa sản phẩm chế biến từ nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa thế giới, nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm nông sản chế biến có giá trị. Lấy tinh thần liên tục cải tiến và liên tục sáng...
 10. thienloc82

  [Tất cả] Tìm đại lý phân phối cơm Gạo Lứt Huyết Rồng

  Cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông THANH HÀ xin kính chào quý khách hàng và đối tác Ra đời với khát vọng đưa sản phẩm chế biến từ nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa thế giới, nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm nông sản chế biến có giá trị. Lấy tinh thần liên tục cải tiến và liên tục sáng...
 11. thienloc82

  Tìm đại lý phân phối cơm Gạo Lứt Huyết Rồng

  Cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông THANH HÀ xin kính chào quý khách hàng và đối tác Ra đời với khát vọng đưa sản phẩm chế biến từ nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa thế giới, nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm nông sản chế biến có giá trị. Lấy tinh thần liên tục cải tiến và liên tục sáng...
 12. thienloc82

  [Toàn Quốc] Tìm đại lý phân phối cơm Gạo Lứt Huyết Rồng

  Cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông THANH HÀ xin kính chào quý khách hàng và đối tác Ra đời với khát vọng đưa sản phẩm chế biến từ nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa thế giới, nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm nông sản chế biến có giá trị. Lấy tinh thần liên tục cải tiến và liên tục sáng...
 13. thienloc82

  [Toàn Quốc] Tìm đại lý phân phối cơm Gạo Lứt Huyết Rồng

  Cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông THANH HÀ xin kính chào quý khách hàng và đối tác Ra đời với khát vọng đưa sản phẩm chế biến từ nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa thế giới, nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm nông sản chế biến có giá trị. Lấy tinh thần liên tục cải tiến và liên tục sáng...
 14. thienloc82

  [Toàn Quốc] Tìm đại lý phân phối cơm Gạo Lứt Huyết Rồng

  Cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông THANH HÀ xin kính chào quý khách hàng và đối tác Ra đời với khát vọng đưa sản phẩm chế biến từ nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa thế giới, nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm nông sản chế biến có giá trị. Lấy tinh thần liên tục cải tiến và liên tục sáng...
 15. thienloc82

  [Toàn Quốc] Tìm đại lý phân phối cơm sấy chà bông nhãn hiệu THANH HÀ

  Cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông THANH HÀ xin kính chào quý khách hàng và đối tác Ra đời với khát vọng đưa sản phẩm chế biến từ nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa thế giới, nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm nông sản chế biến có giá trị. Lấy tinh thần liên tục cải tiến và liên tục sáng...
 16. thienloc82

  [Miền Bắc] Tìm đại lý phân phối cơm sấy chà bông nhãn hiệu THANH HÀ

  Cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông THANH HÀ xin kính chào quý khách hàng và đối tác Ra đời với khát vọng đưa sản phẩm chế biến từ nền nông nghiệp Việt Nam vươn xa thế giới, nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm nông sản chế biến có giá trị. Lấy tinh thần liên tục cải tiến và liên tục sáng...
 17. thienloc82

  [Miền Bắc] TÌM NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN & CỘNG TÁC VIÊN MỞ NHÀ PHÂN PHỐI

  TÌM NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN & CỘNG TÁC VIÊN MỞ NHÀ PHÂN PHỐI Đặc Sản Chính Nguyễn trân trọng mời Quý khách hàng làm Nhà phân phối độc quyền tại: Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Hoà Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Giang, Yên...
 18. thienloc82

  [Miền Bắc] TÌM NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN & CỘNG TÁC VIÊN MỞ NHÀ PHÂN PHỐI

  TÌM NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN & CỘNG TÁC VIÊN MỞ NHÀ PHÂN PHỐI Đặc Sản Chính Nguyễn trân trọng mời Quý khách hàng làm Nhà phân phối độc quyền tại: Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Hoà Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Giang, Yên...
 19. thienloc82

  [Tất cả] Nhận làm đại lý đồ chơi trẻ Em

  Chào các bạn! Hiện tại mình đang cung cấp hàng đồ chơi trẻ Em cho một số Siêu thị và các cửa hàng đồ chơi trẻ em! Mình đang muốn tìm nguồn hàng ổn định mẫu mã phong phú và giá hợp lý. Các mặt hàng mình đang cung cấp gồm: các loại ô tô điều khiển, máy bay, ô tô mô hình, cô tiên bay, robot bay...
 20. thienloc82

  [Thực phẩm] Cần tìm nhà cung cấp cho thị trường Nhật bản

  Cần tìm nhà cung cấp cho thị trường Nhật bản ------------------------ Chào các bạn! Hiện nay đơn vị mình đang cung cấp sản phẩm Nông sản cho đối tác tại Nhật bản các mặt hàng như: - Khoai Tây. Số lượng 2->3 container/ tháng. - Hành tây: Số lượng: 2 container/ tháng - Me tươi: Số...

Members online

No members online now.