vietdao

Xu hướng tiêu dùng fast food ngày càng tăng.
Bánh mì Việt nam đang là hiện tượng nóng trên thị trường fastfood thế giới.
Chưa tổ chức nào tham gia xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cho bánh mì Việt nam.
Hamburger được rất nhiều tổ chức lớn xây dựng thương hiệu, Bánh Mì Việt tại sao lại không ?
Website
http://banhmiviet.net
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Tổ quốc thân yêu của bạn tên là gì?
vietnam
Gender
Male
Occupation
Kinh doanh

Chữ ký

www.banhmiviet.net
www.facebook.com/BMVbanhmiviet

Các danh hiệu

  1. 10

    Somebody Likes You

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 5

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.

Members online

No members online now.